top of page

Traag werkende schildklier

Algemene info

Een traag werkende schildklier, ook wel hypothyroïdie genoemd is de meest voorkomende aandoening van de schildklier bij honden. De normale schildklier staat in voor de aanmaak en afgifte van voldoende schildklierhormonen, die instaan voor het regelen van verschillende metabole processen in het lichaam. In geval van hypothyroïdie wordt er minder schildklierhormoon aangemaakt en/of uitgescheiden. Dit heeft aanleiding tot vage klinische klachten waaronder verminderde activiteit, gewichtstoename en huidklachten het meest voorkomend zijn.

 

Diagnose

Behandeling

Luie Hond

Meest voorkomende oorzaken voor hypothyroïdie bij honden zijn een lymfocytaire ontsteking van de schildklier of een verkleinde schildklier (atrofie). Minder vaak voorkomende oorzaken zijn aangeboren hypothyroïdie en verworven centrale hypothyroïdie. 

Vaak wordt de diagnose gesteld op basis van de klinische klachten, het lichamelijk onderzoek en bepaling van schildklierhormoon (totaal T4) en schildklier stimulerend hormoon (TSH) in het bloed. Typische afwijkingen op bloedonderzoek zijn een verlaagd totaal T4 en een verhoogd TSH. 

Soms is het totaal T4 en/of het TSH niet afwijkend, waardoor de diagnose niet zo eenvoudig te stellen is. Hierdoor dient bijkomend onderzoek te gebeuren. Mogelijkheden zijn het uitvoeren van een TSH-stimulatietest of scintigrafisch onderzoek van de schildklier. Bepalingen van andere variaties van het schildklierhormoon in het bloed worden niet routinematig uitgevoerd.

Hypothyroïdie wordt behandeld via supplementatie van schildklierhormoon. Hiervoor is gebruik van veterinaire preparaten van belang. Bij opstarten van medicatie wordt een snelle verbetering van de klinische klachten opgemerkt. 

Opvolging

De schildklierfunctie dient via bloedonderzoek (totaal T4) opgevolgd te worden om na te gaan of de schildklierwaarden zijn genormaliseerd met de medicatie. Dit bloedonderzoek wordt standaard 3-4 uur na toediening van de medicatie uitgevoerd.

bottom of page