Lopend onderzoek

Schildklierkanker bij honden

Sunny 2-Bijgesneden&Bewerkt2.jpeg

Aan de kliniek Kleine Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke (UGent) is er op dit moment een lopend onderzoek naar ‘Verbetering van de behandeling van schildklierkanker bij honden’. Doctoraatstudent Stephanie Scheemaeker wenst samen met professor Sylvie Daminet (promotor) en dr. Kathelijne Peremans (copromotor) te voorzien in de meest ideale behandelingsoptie voor elke hond met schildklierkanker.

Doelstellingen

Het onderzoek heeft een dubbel doel: 

  • We wensen vóór het instellen van een therapie (bv. chirurgie) de kanker zo goed mogelijk te karakteriseren. Enerzijds om een betere inschatting te kunnen maken van de prognose na therapie en anderzijds om na te gaan voor welke medicatie de kanker gevoelig is.

  • Daarnaast wensen we de succesvolle behandeling met radioactief jodium-131 te verbeteren op gebied van effectiviteit en veiligheid in het belang van de hond alsook de omgeving.

Kortom, we wensen de levenskwaliteit van elke hond met schildklierkanker te maximaliseren.

Wat onderzoeken we?

Eerst dient de diagnose van schildklierkanker (schildkliercarcinoma) bij elke hond bevestigd te zijn. Daarnaast dient zowel het type schildklierkanker als de gevoeligheid voor radioactief jodium-131 gekend te zijn. Op basis van de eigenschappen van de kanker kan uw hond deelnemen aan 1 van de 2 studieonderdelen. 


In het eerste studieonderdeel wensen we de veiligheid en diagnostische waarde van een biopt (het nemen van een stukje weefsel) na te gaan bij honden met schildklierkanker. Hiervoor komt elke hond met schildklierkanker in aanmerking waarbij gekozen wordt voor chirurgische verwijdering van de kanker. Het ultieme doel is om deze bioptname techniek veilig te kunnen toepassen bij honden met schildklierkanker opdat we reeds voor het instellen van een behandeling een goede prognostische inschatting kunnen maken. Bijkomend biedt dergelijke bioptname een grote meerwaarde voor die honden met schildklierkanker, die niet in aanmerking komen voor één van de gebruikelijke therapieën (bv. chirurgie, radioactief jood therapie, radiatie). Met behulp van het biopt kunnen we onderzoeken voor welke medicamenteuze behandeling de schildklierkanker gevoelig is. Op deze manier proberen we elke hond met schildklierkanker alsnog van een behandeling te voorzien.


Elke hond met schildklierkanker, die gevoelig is voor radioactief jodium, komt in aanmerking voor ons tweede studieonderdeel. In het tweede studieonderdeel willen we de invloed van recombinant humaan schildklier stimulerend hormoon (rhTSH) nagaan op de opname van radioactief jodium door de schildklierkanker. Bij zowel de mens als de kat met schildklierkanker wordt een verhoogde opname aan radioactief jodium door de schildklierkanker opgemerkt bij gebruik van rhTSH, leidend tot een betere effectiviteit alsook veiligheid voor de patiënt en zijn omgeving. De studie duurt 2 weken, waarvan 2 x 2 onderzoeksdagen met 1 week pauze tussenin. Gedurende deze studie wordt uw hond niet behandeld. Na afloop van de studie wordt de meest geschikte behandelingsoptie ingepland: chirurgie of radioactief jodium-131. 

Uw geliefde hond kan deel uitmaken van dit onderzoek waarna hijzelf van de meest geschikte behandeling kan genieten. Bijkomend is uw hond van grote betekenis voor de verdere vooruitgang in de behandeling van schildklierkanker bij honden.

Meer info

Indien u wenst deel te nemen aan de studie en/of voor meer info:

 

 

Informatiebrochures :

 

Bedankt voor uw interesse in het onderzoek! Samen tegen schildklierkanker in honden!