Lopend onderzoek

Schildklierkanker bij honden

Sunny 2-Bijgesneden&Bewerkt2.jpeg

Aan de kliniek Kleine Huisdieren, faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke (UGent) is er op dit moment een lopend onderzoek naar ‘Verbetering van de behandeling van schildklierkanker bij honden’. Doctoraatstudent Stephanie Scheemaeker wenst samen met professor Sylvie Daminet (promotor) en dr. Kathelijne Peremans (copromotor) te voorzien in de meest ideale behandelingsoptie voor elke hond met schildklierkanker.

Doelstellingen

Het onderzoek heeft een dubbel doel: 

  • Eerst en vooral wensen we te voorzien in een behandelingsoptie voor die honden met schildklierkanker, die niet kunnen geholpen worden met de huidige behandelingsopties. Dit omvat alle honden met schildklierkanker, die ingegroeid is in het omgevend weefsel en/of aanwezigheid van uitzaaiingen en die ongevoelig is voor radioactief jodium-131.

  • Daarnaast wensen we de succesvolle behandeling met radioactief jodium-131 te verbeteren op gebied van effectiviteit en veiligheid in het belang van de hond alsook de omgeving.

Kortom, we wensen de levenskwaliteit van elke hond met schildklierkanker te maximaliseren.

Wat onderzoeken we?

Eerst dient de diagnose van schildklierkanker (schildkliercarcinoma) bij elke hond bevestigd te zijn. Daarnaast dient zowel het type schildklierkanker als de gevoeligheid voor radioactief jodium-131 gekend te zijn. Op basis van de eigenschappen van de kanker kan uw hond deelnemen aan 1 van de 2 studieonderdelen. 


In het eerste studieonderdeel wensen we het klinische effect van medicamenteuze therapie op lange termijn bij honden met schildklierkanker na te gaan. Indien uw hond niet via chirurgie of radioactief jodium-131 kan geholpen worden wegens ingroei van de kanker in omgevend weefsel, aanwezigheid van uitzaaiingen, en/of ongevoeligheid voor radioactief jodium-131, kan uw hond deelnemen aan dit studieonderdeel. Na opstart van therapie wordt uw geliefde hond op regelmatige tijdstippen opgevolgd om veranderingen in zijn algemene toestand (symptomen, grootte zwelling, schildklierfunctie, uitzaaiingen) na te gaan aan de hand van klinisch onderzoek, bloedonderzoek en radiografie van de borstkas. 


Elke hond met schildklierkanker, die gevoelig is voor radioactief jodium, komt in aanmerking voor ons tweede studieonderdeel. In het tweede studieonderdeel willen we de invloed van recombinant humaan schildklier stimulerend hormoon (rhTSH) nagaan op de opname van radioactief jodium door de schildklierkanker. Bij zowel de mens als de kat met schildklierkanker wordt een verhoogde opname aan radioactief jodium door de schildklierkanker opgemerkt bij gebruik van rhTSH, leidend tot een betere effectiviteit alsook veiligheid voor de patiënt en zijn omgeving. De studie duurt 2 weken, waarvan 2 x 2 onderzoeksdagen met 1 week pauze tussenin. Gedurende deze studie wordt uw hond niet behandeld. Na afloop van de studie wordt de meest geschikte behandelingsoptie ingepland: chirurgie of radioactief jodium-131. 

Uw geliefde hond kan deel uitmaken van dit onderzoek waarna hijzelf van de meest geschikte behandeling kan genieten. Bijkomend is uw hond van grote betekenis voor de verdere vooruitgang in de behandeling van schildklierkanker bij honden.

Meer info

Bij interesse in deelname aan dit onderzoek en voor meer informatie:

 

 

Infobrochures: 


Van harte bedankt voor uw interesse in dit onderzoek! Laten we samen de strijd tegen schildklierkanker bij honden aangaan!