top of page

Elisabeth Dorn

Elisabeth_residentInterne.JPG

Onderwijs

Elisabeth is in 2021 gestart met een 'residency' interne geneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke (UGent). 

Haar moedertaal is Duits en ze heeft een goede kennis van het Engels. Elisabeth volgt sinds enige tijd een cursus Nederlands.

Onderzoek

In het kader van haar ‘residency’ is Elisabeth haar onderzoek voornamelijk gericht op het vroegtijdig diagnosticeren van acute nierschade (AKI) bij kritiek zieke patiënten. Een vroegtijdige diagnose van AKI zou betekenen dat er ook veel vroeger een geschikte behandeling kan worden opgestart.

bottom of page