Charlotte De Voogt

Foto%20Charlotte_edited.jpg

Onderwijs

Charlotte De Voogt is afkomstig uit Antwerpen. Ze studeerde af in 2016 met grote onderscheiding als dierenarts ‘optie kleine huisdieren’ aan de Universiteit Gent. Na haar studies heeft ze een jaar in een dierenkliniek in Vlaanderen gewerkt. Daarna keerde ze terug naar de Kliniek Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde (UGent) om een roterend ‘internship’ kleine huisdieren te voltooien. Omwille van haar voorliefde voor interne geneeskunde heeft ze vervolgens een gespecialiseerd ‘internship’ interne geneeskunde kleine huisdieren aan de Universiteit Luik gevolgd. In 2019 is Charlotte begonnen aan een ‘residency’ (specialisatieopleiding) in de Interne Geneeskunde Kleine Huisdieren aan de Kliniek Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde (UGent).

Onderzoek

Vrije tijd

Haar vrije tijd brengt ze graag door met haar familie en vrienden. Ook gaat Charlotte graag wandelen met haar hond Darko.

In het kader van haar ‘residency’ is Charlotte haar onderzoek voornamelijk gericht op hyperthyroïdie bij katten die behandeld worden met radioactief jood. Het doel is om door actieve opvolging van deze katten de behandeling met radioactief jood te optimaliseren. Ook onderzoekt ze hoe de eigenaar de behandeling van hun kat met radioactief jood ervaart.