top of page

Lopend onderzoek

Hyperthyroïdie en Radioactief jood

Voor onze hyperthyroïde katten loopt op dit moment een opvolgingsonderzoek aan de Universiteit Gent. Dit is het doctoraatsproject van Dierenarts Lisa Stammeleer onder begeleiding van Prof. Dr. Sylvie Daminet.

Waarom opvolgen?

Er zijn twee hoofdredenen om uw kat grondig op te volgen na de behandeling met radioactief jodium. Enerzijds willen we het succes van de behandeling nagaan, anderzijds is het belangrijk de gezondheid van uw (oudere) kat nauwgezet op te volgen.

Wat kunnen wij voor u en uw geliefde kat betekenen?

De faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke (UGent) is op dit moment één van de weinige centra in de Benelux die een behandeling met radioactief jodium voor hyperthyroïde katten aanbiedt. Wij hebben heel wat ervaring met deze behandeling en dragen continu bij aan de wetenschap om zo de beste zorgen te bieden voor uw kat en andere katten over de wereld. 


Met het doctoraatsonderzoek wensen we katten, die worden aangeboden voor behandeling met radioactief jodium, op lange termijn opvolgen. Dit om na te gaan hoe de schildklierfunctie evolueert na de behandeling en welke invloed dit heeft op de nierfunctie. Dit laatste is zeer belangrijk aangezien 30-40% van de oudere katten (ook zonder schildklierproblemen) getroffen wordt door nierproblemen. Goede controle van beide (de nierfunctie is onlosmakelijk aan de schildklierfunctie verbonden) kan de levensverwachting van uw kat aanzienlijk verbeteren

Wat houdt de opvolging in?

De werking van de schildklier en nieren worden opgevolgd op basis van urine- en bloedonderzoek. Voor de schildklier speelt ook beeldvorming een belangrijke rol, namelijk scintigrafie. Dit laatste brengt de schildklier en haar functie in beeld. 
Deze opvolging dient te gebeuren voor en na de behandeling met radioactief jodium op vastgelegde tijdstippen. We willen de behandelde patiënten grondig opvolgen om hun levens- verwachting en kwaliteit te optimaliseren en de therapie met radioactief jodium zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt.
Kortom, we willen uw geliefde kat van de beste zorg voorzien.  

Voordelen bij deelname

Deelname aan dit opvolgingsonderzoek brengt voordelen mee voor u en uw geliefde kat.

  • Uw kat wordt zeer nauwkeurig opgevolgd voor, tijdens als na de behandeling.

  • De ideale opvolging wordt u kosteloos aangeboden. Dit omvat de opvolgconsultaties inclusief bloed- en urineonderzoek, alsook een herhaling van de scintigrafische scan op twee verschillende tijdstippen na de behandeling met radioactief jodium. Bloed- en urineonderzoek worden uitgevoerd op het moment van de behandeling en 3, 6 en 12 maanden na de behandeling. 

Kortom, uw kat geniet van de meest ideale opvolging en draagt terzelfdertijd bij aan de wetenschap. Terwijl geniet u van een aanzienlijke korting bij de opvolging van uw kat na behandeling met radioactief jodium. 

Meer info

Wordt uw kat met hyperthyroïdie binnenkort behandeld met radioactief jodium of wenst u uw kat te behandelen met radioactief jodium voor zijn/haar aanwezige hyperthyroïdie, en hebt u interesse in dit onderzoek? Of wenst u meer info omtrent dit onderzoek?

Neem dan zeker contact op via volgende link:


Bedankt voor uw interesse in dit onderzoek!

bottom of page