top of page

Afgerond onderzoek

Hyperthyroïdie en Radioactief jood

Eind 2022 rondde Dierenarts Lisa Stammeleer haar doctoraatsproject omtrent 'Opvolging van de schildklier- en nierfunctie bij hyperthyroïde katten na radioactief jood-131 behandeling' af onder begeleiding van Prof. Dr. Sylvie Daminet en Dr. Mark Peterson.

bottom of page